Eivind Myrdal

Jordalen

Bonde Eivind Myrdal

Eivind Myrdal og familien driver et tradisjonelt vestlabdsbruk med hovedvekt på melkeproduksjon med tillegg av litt gris og sau.


Gården ligger i Jordalen i Åsane.

Det er 7 gårder i Jordalen som blir drevet av 4 bønder.

Eivind og familien driver i tillegg til sin egen gård 2 andre bruk i Jordalen.

Eivind er fjerde generasjoner som driver bruket.