Kjell Aardal

Øvre Brattland

Bonde Kjell Aardal


Øvre Brattland, gårdsnr 1, bruksnr 1, Fana.

Produksjon: Mjølk og sau.