Kvamme Gard

Kvamme Gard.

Bonde Trond og Ingvild Kvamme

Ved årsskiftet 2013/2014 ble gården overtatt av Trond og Ingvild Kvamme

etter Trond sine foreldre, som da hadde drevet den fra 1983.

Her på gården bor vi, Trond, Ingvild, Silje og Eirik.

I Kårhuset bor Trond sine foreldre, og dette er til veldig god hjelp for oss.

Trond er 12 generasjon som driver gården, som har vært i familiens eie siden en gang på 1500 tallet. Rundt 1960 ble nabogården kjøpt, og arealet med dyrket mark økte da en god del.

Gården er i dag på 476 mål inklusiv utmark.

Av dette utgjør den dyrkede marken i dag ca 50 mål.

Gården ligger fint til, på "baksiden" av byfjellet i Bergen, i Ytre Arna.

Faktisk så ligger driftsbyggningen og halve huset vårt på Byfjellet.

Frem til 1997 var det melkeproduksjon på gården, med en årlig kvote på rundt 88 000 liter.

Tillegg hadde man også litt okser for kjøttproduksjon. Fra 1997 har det bare blitt drevet med oppforing av okser.

Driftsbygningen er bygget i 1970, og er i god stand. Bygningen er utnyttet maksimalt, til 21 okser, ca 30-35 vinterforede sauer og Fjordhesten Vesle Brage.

 

Hoveddriften vår er produksjon av storfekjøtt.

Vi kjøper inn oksekalver når de er ca 4-6 mnd gamle.

Da har de en levende vekt på ca 120-140 kg.

De blir så foret opp i rundt 18 mnd før de blir sendt til slakt. Vekten har da økt til rundt 750-850 kg levende vekt.

Dette gir så ca 350-430 kg kjøtt. Hvert år produserer gården omkring 5000 kg oksekjøtt.

Vi har plass til 21 okser, fordelt på tre puljer, slik at vi kan slakte med 6 mnd mellomrom.

Etter at oksene er sendt til slakt, så rengjøres områdene de har stått på, og noen flyttes internt i fjøset, for å kunne ta imot 7 nye kalver.

Vi disponerer og drifter til sammen arealene til 6 gårder, og slår gress på omtrent 240 mål. Dette gir oss tilgang til rikelig med grovfor,

som er den viktigste fòr ressursen til dyrene våre.

På gården har vi også rundt 30-35 vinterfora sau. Hvert år får vi lam av ca 20-25 av disse, som på et godt år kan gi oss 30-35 lam.

Det gir oss muligheten for å sende rundt 20-25 lam og 10 sauer til slakt årlig.

Sauene går ute på beite fra midten av mai og til ut i slutten av september.

Beitene våre er en del av Byfjellet i Beregn, på høsten tar vi de hjem og lar de gresse på det som vokser opp igjen etter at vi har høstet innmarken for andre gang.

Da nyter de godt av det saftige og gode gresset der den siste måneden før vi sender de til slakt.

Vi tar de så inn, og da blir de som skal beholdes tatt inn og klippet, mens de som skal til slakt slipper dette.

Ullen blir sortert og sendt til mottak, som sender det videre til både utlandet og til fabrikker i Norge, for videreforedling.

Sauer og lam blir sendt til slakt hos Nortura i Førde.

Høsten 2015 var vi med på å opprette vårt eget merkevarenavn "Byfjellslam" for salg av lammekjøtt direkte til kunder.