Lavik Gården

Lavik Gården.

Bonde Torgeir Lavik

Lavik gården ligger i Langedalen i Indre Arna. Det er et lite familiebruk som har vert i familien i fire generasjoner.

Fjøset blei bygget i 1899 og historien sier at bærebjelkene kommer fra en fabrikk som blei revet på Haukeland på samme tid. Siden den gang har gården utviklet seg og består nå av fjøs, sagbruk, et lite hønsehus og 2 bolighus.

Her har vert både hest, melkekyr og sau, men i dag er bestanden 29 vinterfôret sau av rasen Farga Spæl.

Vi som driver gården er en familie på 4 med 2 hjelpsomme foreldre/svigerforeldre i kårboligen.

Barna som i 2016 er 2 og 5 år er allerede aktivt med i gårdsarbeidet. De er ivrige om det så gjelder fôring en kald og mørk vinterdag som stell av flaskelam og henting av egg i hønsehuset en fin sommerdag.

Som foreldre er vi glade for å kunne la barna vokse opp så tett på naturen og lære seg omsorg og ansvar i kontakt med dyrene.

 

Driften på gården har forandret seg mye i årenes løp. Av de eldste blir vi fortalt om den gang de slo bakkene med hesteslåmaskin og ljå. På de bratteste partiene måtte de holde kniven i graset for å unngå at slåmaskinen skulle tippe bakover.

Melkekyrene var i utmark og blei sanket morgen og kveld for å bli håndmelket. Hele storfamilien var i sving for å holde gården i drift.

I dag er disse bratte arealene brukt som beiteareal og kun de flatere arealene blir slått med effektive maskiner. Fôring gjøres effektivt med traktor og rundballer. Men fremdeles opprettholdes det tradisjonelle vestlandske familiejordbruket der hele familien er involvert. Dyrevelferd står i sentrum og utmarksbeite er fremdeles den viktigste ressursen for sauebruket.

 

Om sommeren beiter dyrene våre i byfjellene. Områdene de holder til i er Borgadalen, Skitnedalen og over mot Øvre Jordalsvatn. Her bidrar de til å holde byfjellene våre i hevd til stor glede for både turgåere, turister og kommende generasjoner. En viktig del av det å være bonde i dag er å ta vare på kulturlandskapet og de kulturminner som befinner seg i området. Uten et aktivt beitebruk vil disse etter hvert gro igjen og bli ufremkommelige slik at de forsvinner og blir glemt.

 

Et par slike lokale «skatter» er:

-Rett forbi gården vår, via Borgaskaret, går en av de opprinnelige inn/utfartsårene fra Bergen som er omtalt helt tilbake til sagatiden før år 1000.

 

-Sagnet om Gjest Bårdsen sier at han gravde ned et bytte på en av sine mange flukter fra lovens menn i Borgaskaret, noe mange eventyrlystne mennesker har prøvd å finne i ettertid.

 

Vi håper at du velger sesongens lam fra Byfjellslam.

Du vet hvor det kommer fra, du vet hva det betyr for ditt lokalmiljø og du vet at du velger kvalitet.

 

God middag,

Hilsen oss på

Lavik Gården